איחוד חשבונות לא פעילים בקרנות הפנסיה

אירועים
« מאי 2018 »
א' ב' ג' ד' ה' ו' ש'
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
מידע מקצועי ליועץ מידע מקצועי למעסיק מידע מקצועי למבוטח / עובד

נדב טסלר - מנהל המוצר במנורה מבטחים ובעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה

 

בימים אלה נשלחים מכתבים לחוסכים בקרנות הפנסיה בדבר האפשרות לאיחוד קרנות פנסיה בין חשבונות לא פעילים לחשבונות פעילים. מטרת האוצר במהלך שזכה לכינוי "עקוב אחרי" היא לרכז את החיסכון הפנסיוני במקום אחד.

שלבי איחוד קרנות הפנסיה

  • בימים הקרובים ישלחו מכתבים לחוסכים בקרנות הפנסיה, על החוסכים להודיע האם הם לא מסכימים להעברת המידע למשרד האוצר
  • קרנות הפנסיה יעבירו מידע אודות חשבונות הפנסיה שברשותם למשרד האוצר
  • מכתבים ישלחו לחוסכים עם הודעה על כך שנמצא חשבון נוסף בקרן פנסיה אחרת
  • באפשרות החוסכים לבחור האם להעביר את החיסכון הלא פעיל אל החיסכון הפעיל שברשותם
  • חוסכים שלא יבצעו כל פעולה, יעברו החסכונות הלא פעילים אל החיסכון הפעיל שברשותם
  • חוסכים שלא מעוניינים בהעברת המידע או הכספים צריכים להודיע על כך כבר במכתב הראשון שיקבלו

 

מדוע בחר האוצר באיחוד החשבונות?

בקרנות הפנסיה החדשות יש כיום כ-1.8 מיליון חשבונות לא פעילים המהווים כמחצית מהחשבונות בקרנות. סך הכספים המנוהלים בחשבונות אלה עומד על כ-25 מיליארד ש"ח. ריבוי החשבונות הלא פעילים נובע, בין השאר, מכך שבשוק העבודה המודרני עובדים משנים בתכיפות מקום עבודה ולעיתים קרובות נפתחת לעובד תכנית פנסיונית חדשה בעת הצטרפותו למקום עבודה חדש.

מתוך דוח הממונה על שוק ההון לשנת 2014, אפשר לראות כי במרבית קרנות הפנסיה מספר העמיתים הלא פעילים הוא כמעט 50% מכלל העמיתים בקרן. מצד אחד בקרנות הפנסיה הגדולות יש את המספר הגדול ביותר של עמיתים לא פעילים כך שהן צפויות לאבד את סכומי הכסף הגבוהים ביותר, אך מהצד השני גם מספר העמיתים הפעילים בהן הוא הגבוה ביותר כך שהן צפויות לקלוט סכומים מקרנות פנסיה אחרות.

 

כיצד המהלך צפוי להשפיע על קרנות הפנסיה?

ניתוח הנתונים של קרנות הפנסיה מלמד כי דמי ניהול ממוצעים שנגבו מחשבון לא פעיל גבוהים כמעט כפליים מדמי ניהול שנגבים מחשבון פעיל. במרבית קרנות הפנסיה, עמיתים לא פעילים ישלמו דמי ניהול מלאים של 0.5%. לפי נתוני האוצר, בשנת 2014 דמי ניהול שנגבו בפועל מעמיתים לא פעילים הסתכמו מעל ל-120 מיליוני ש"ח, לפיכך שירות "עקוב אחריי פנסיוני" יש פוטנציאל לייצר חיסכון של כ-60 מיליוני ש"ח בכל שנה.

כאמור כספי החיסכון צפויים להחליף ידיים ולעבור בין קרנות הפנסיה הגדולות, כך שחסכונות לא פעילים בקרן הפנסיה של הראל צפויים, לדוגמא, להצטרף לחשבון פעיל בקרן הפנסיה מבטחים החדשה. בעוד שעבור החשבון הלא פעיל שילמו העמיתים דמי ניהול מלאים במרבית המקרים עבור החשבון הפעיל הם ישלמו דמי ניהול נמוכים יותר.

איזה יתרונות טמונים לחוסכים בשירות עקוב אחרי?

איחוד קרנות פנסיה יגרום לחוסכים  להוזלה ניכרת של דמי הניהול.  חיבור התכניות מאפשר יצירת רצף לכיסוי ביטוחי, הפחתת עלויות כיסוי ביטוחי ומניעה של תופעות של כספים אבודים

 

מטרת האוצר היא לטפל במהלך שנת 2016 בחשבונות הלא פעילים באמצעות איחוד החסכונות הלא פעילים לחיסכון פעיל. חוסך שברשותו שני חשבונות פעילים בשתי קרנות פנסיה יצטרך להחליט לאיזה חשבון הוא רוצה לאחד את הכספים. חוסך שבחר להשאיר מבחירה חשבון לא פעיל יצטרך לזכור להודיע על כך במסגרת ההודעות שיקבל מקרן הפנסיה.

חוסכים שלא יבצעו כל פעולה, יעברו החסכונות הלא פעילים אל החיסכון הפעיל שברשותם

החל משנת 2017 יבוצע גם איחוד חשבונות אוטומטי כחלק מתהליך ההצטרפות לקרן פנסיה. למידע נוסף באתר האוצר שלי

 

נוסח המכתב כפי שנקבע על ידי משרד האוצר וישלח אל ביתך

איחוד חשבונות לא פעילים בקרנות הפנסיה תחת קורת גג אחת

לעיתים קרובות בעת מעבר למקום עבודה חדש, כספי הפנסיה לא ממשיכים להיות מופקדים בקרן הפנסיה שבה חסכת לפני כן, אלא נפתח לך חשבון בקרן פנסיה אחרת. מכיוון שבשוק העבודה המודרני קיימים לא מעט מעברים של עובדים בין מקומות עבודה, יכול להיות שכספי הפנסיה שלך מפוזרים בין מספר קרנות פנסיה. על מנת לאפשר לך לרכז את כל החשבונות שרשומים לזכותך בקרנות הפנסיה תחת קורת גג אחת, דבר שיפשט עבורך את תמונת המצב לגבי היקף החיסכון ויגדיל את כוח המיקוח שלך לשיפור תנאי החיסכון הפנסיוני שלך. הליך איחוד החשבונות ייעשה בצורה אוטומטית, ללא צורך במעורבות פעילה שלך, אלא אם כן תבחר שלא לבצע אותו.

איך מתבצע הליך איחוד חשבונות?
תחילה נדרש לאתר את הכספים הרשומים על שמך בקרנות פנסיה בהן אתה במעמד עמית לא פעיל. תהליך האיתור יתבצע על ידי העברת פרטיך (ת.ז, תאריך לידה ותאריך פתיחת החשבון) למערכת אוטומטית לאיתור חשבונות באגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר. המערכת תבצע את האיתור ללא מגע יד אדם. יובהר כי הפרטים יימחקו בתום הליך איחוד החשבונות וישמשו אך ורק לאיתור חשבונות בקרנות פנסיה ולא ישמשו לצרכים אחרים.

אם את/ה לא מעוניין/ת שפרטיך יועברו מכיוון שאתה לא מעוניין לבצע איחוד בין החשבונות הלא פעילים שלך לבין החשבונות הפעילים שלך בקרנות הפנסיה, באפשרותך למסור לנו הודעה על כך באחת מהדרכים הבאות: (כאן יופיעו אמצעי ההתקשרות עם קרן הפנסיה שלך)

שים לב!
אם לא תעביר הודעה על כך שאת/ה לא מעוניין/ת להעביר את פרטיך האישיים לשם ביצוע איחוד החשבונות עד ליום 7/9/2016, נעביר את פרטיך לאגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר לצרכי איתור חשבונות לא פעילים שרשומים על שמך בקרנות פנסיה. בכל מקרה, אם יאותרו חשבונות לא פעילים, יישלח אליך מכתב נוסף שבו תוכל לסרב לביצוע איחוד החשבונות.