אודות לשכת היועצים

אירועים
« מאי 2018 »
א' ב' ג' ד' ה' ו' ש'
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
מידע מקצועי ליועץ מידע מקצועי למעסיק מידע מקצועי למבוטח / עובד

אודות לשכת היועצים

 

לשכת היועצים הפנסיונים בישראל נוסדה ב 11/2012 (הוותק גדול הרבה יותר הלשכה במתכונתה המשפטית הוקמה כבר ב  14.6.2009 ) ומבקשת לאגד את כלל היועצים הפנסיונים העצמאים בישראל הדוגלים בייעוץ פנסיוני אובייקטיבי ללא תלות בספק ו/או מוצר פנסיוני ו/או עמלה ממוצר זה או אחר.

בתקנון הלשכה מתחייבים כלל חברי הלשכה כי לא ייגבו עמלת הפצה מהמוצר הפנסיוני וכי שכרם ישולם אך ורק מהלקוח.

כלל מחזיקי התפקידים בלשכה פועלים בהתנדבות מלאה להגשמת החזון ומטרות הלשכה וחבריה.

הלשכה פועלת נמרצות, מול משרד המפקח על הביטוח שבמשרד האוצר, לבידול הייעוץ הפנסיוני האובייקטיבי ללא עמלת הפצה ,כפי שניתן על ידי חבריה, לעומת כל שירות אחר (המלווה בעמלה כזו או אחרת) כפי שניתן ע"י מחזיקי רישיון לעיסוק בביטוח פנסיוני כמוגדר בחוק.

הלשכה פועלת לקידום החינוך הפיננסי בישראל ומקיימת שיתופי פעולה עם מוסדות שונים בכדי לקדם את אינטרס הציבור בשיפור הביטוח הפנסיוני .