בחירת קרן פנסיה ברירת מחדל

אירועים
« מאי 2018 »
א' ב' ג' ד' ה' ו' ש'
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
מידע מקצועי ליועץ מידע מקצועי למעסיק מידע מקצועי למבוטח / עובד

מהי קרן פנסיה ברירת מחדל

בחוק הפיקוח על שירותי פיננסיים (קופות גמל) – סעיף 20א - קובע שלכל עובד עומדת הזכות לבחור את הקופה אליה הוא מעוניין לצבור כספים לגיל פרישה וכן יש לעובד זכות מלאה לבחור את בעל הרישיון לשם מתן שיווק פנסיוני, ייעוץ פנסיוני או ביצוע פעולות בקופת הגמל שלו, למעט הפקדת כספים

סעיף 20ב לחוק , קובע כי חובת המעסיק להפקיד כספים בקופת גמל ואם העובד טרם בחר קופה כזו, רשאי המעסיק להפקיד את הכספים לקרן פנסיה ברירת מחדל.

מטרת הסעיף היא למנוע מצב שבו המעסיק מעכב תשלומים רק בשל העובדה שהעובד לא בחר קרן פנסיה.

עפ"י הנחיות המפקח ניתן לצרף עובד לקרן פנסיה ברירת מחדל רק במקרים הבאים:

  1. 1.      עובד חדש אשר אין לו קרן פנסיה אחרת ולא בחר קרן פנסיה אחרת
  2. 2.      עובדים קיימים – שיש להם הסדר פנסיוני אליו מפקידים כספים – לא ניתן להפנות אותם לקרן פנסיה ברירת  מחדל.  עובד כזה יש להפנות לבעל רישיון

שר האוצר משה כחלון והממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלזינגר, הכריזו ביום 1.8.2016 את בחירת קרן הפנסיה ברירת מחדל לשנתיים הקרובות.

מיטב ד"ש גמל ונסיה בע"מ – יגבו דמי ניהול כמפורט:

א.      מהצבירה – 0.01%

ב.       מהפקדה חודשית – 1.31%

הלמן אל דובי קופות גמל ופנסיה  בע"מ – יגבו דמי ניהול כמפורט:

א.      מהצבירה – 0.001%

ב.       מהפקדה חודשית – 1.9%

המעסיקים יוכלו להעביר כספים לקרנות הפסיה ברירת מחדל החל מ- 1.11.2016.

דמי הניהול שנקבעו יהיו בתוקף עד 31.10.2018 (לתקופה של שנתיים) ללא אפשרות  לשנותם

דמי הניהול הקרנות החדות יהיו בתוקף למשך 10 שנים ממועד ההצטרפות לקרן כל עוד הקרן מהווה קרן פנסיה ברירת מחדל

כל עובד במשק יכול להצטרף לקרנות החדשות על מנת להגדיל בצורה משמעותית את הקצבה הצפויה לגיל פרישה.

רפורמת קרנות הפנסיה ברירת מחדל, צפויה לגרום להוזלת דמי הניהול בשוק הפנסיה כולו, כמו גם איכות השירות .הרפורמה נתמכת ע"י בית המשפט העליון, אשר דחה את עתירתם של חברות הביטוח שניסו להכשיל מהלך זה.

http://www.mof.gov.il/Releases/Pages/dmeinihul_pension.aspx

http://www.mof.gov.il/hon/documents/הסדרה-וחקיקה/mosdiym/memos/hm2016-15962.pdf