ביטוח מנהלים

ביטוח מנהלים

סוג של ביטוח חיים, הכולל מרכיב חיסכון, המבוסס על יחסי עובד-מעביד ועל הפרשות שני הצדדים (מרכיבי פיצויים ותגמולים). המרכיב העיקרי בביטוח זה הוא חיסכון לגיל פרישה ואובדן כושר עבודה. ביטוח זה מאושר כקופת ביטוח לפי תקנות מס הכנסה, וזכאי להטבות מס שונות למעביד ולעובד.

הפרשות
הפרשת העובד למרכיב התגמולים - עד 7% מהשכר המבוטח.

הפרשת המעביד למרכיב התגמולים - עד 7.5% מהשכר המבוטח.
הפרשת המעביד למרכיב הפיצויים- 8.33% מהשכר המבוטח.

ניתן לרכוש עד 35% מהפרמיה לתגמולים בניכוי הוצאות לרכישת שני סוגים של כיסויים:
1. ביטוח  למקרה מוות

2. ביטוח למקרה של אובדן כושר עבודה, בתנאי שהתשלום משולם בדרך של קצבה חודשית.

בתכניות ביטוח מנהלים שנמכרו עד דצמבר 2007, ניתן היה להחליט איזה חלק מהפרמיה יופנה לטובת חיסכון הוני בתום תקופה, ואיזה חלק מהפרמיה יופנה לטובת קבלת קצבה בתום התקופה.
החל מכספים שהופקדו החל מינואר 2008 כל הכספי התגמולים ניתנים למשיכה בדרך של קצבה בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי.

דמי ניהול
בפוליסות הנמכרות החל משנת 2004 לביטוח מנהלים, נגבים דמי ניהול מהפרמיה ודמי ניהול מהצבירה.

הטבות מיסוי
פוליסה לביטוח מנהלים מאושרת כקופת ביטוח ועל כן זכאית להטבות מס - זיכוי לעובד בגין הפקדתו לתכנית וניכוי (התרת הוצאה) למעביד על הפקדתו לתכנית, עד גובה מסוים ואחוז מסוים של הפרשה, בכפוף לפקודת מס הכנסה ולתקנות נלוות.

 

כתבה: כרמלה ויסברג -c.l.u -   - יועצת פנסיוני