ביטוח ריסק

ביטוח למקרה מות בלבד

ביטוח למקרה מוות בלבד, בתוך תקופת הביטוח. בהגיע הפוליסה לתום תקופת הביטוח, הפוליסה מתבטלת. אין החזר כספי.

מאפייני הביטוח:

  • תקופת הביטוח לרוב הינה עד גיל 70 לפחות.
  • הפרמיה המשולמת מתעדכנת כל שנה בדרך כלל או כל 5 שנים. ישנם פוליסות שהפרמיה בהן מתעדכנת על 10 שנים.

ביטוח "הכנסה למשפחה"

ביטוח למקרה מוות בלבד. במקרה מות המבוטח במהלך תקופת הביטוח, ישולם סכום הביטוח למוטבים על בסיס  תשלומים קבועים למשך תקופה מסוימת שנקבעה מראש, ולא באופן חד פעמי.

ביטוח משכנתא

ביטוח חיים למקרה מוות בלבד. כל אדם המתחייב למשכנתא מחוייב לבטח את חייו בביטוח חיים למקרה מוות, מסוג ביטוח משכנתא. 

 במקרה מות המבוטח במהלך תקופת המשכנתא, תשולם יתרת ההלוואה למלווה. מכיוון שבחלוף הזמן החוב של המבוטח קטן, הרי שסכום הביטוח קטן אף הוא.

ביטוח חיים קבוצתי

ביטוח חיים קבוצתי, הינו סוג של ביטוח חיים למקרה מוות, הנערך לקבוצה של אנשים, למשל - עובדים אצל אותו מעסיק,  עמיתי קופת גמל, וכד.

  1. בעל הפוליסה- הינו המעביד.
  2. הביטוח הינו למקרה מוות בלבד
  3. תקופת הביטוח קצובה בזמן.

 

ביטוח תאונות אישיות

 

 

כתבה:  כרמלה ויסברג -c.l.u -   יועצת פנסיוני