בעלי תפקידים

אירועים
« אוקטובר 2017 »
א' ב' ג' ד' ה' ו' ש'
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
מידע מקצועי ליועץ מידע מקצועי למעסיק מידע מקצועי למבוטח / עובד

יו"ר: אייל שלזינגר

גזבר: איתן לידור

מזכיר: אמנון ברזילאי

מנהלת אתר אינטרנט: כרמלה ויסברג

יו"ר ועדת בקורת: שחר לוי

יו"ר ועדת האתיקה: דן ארז

דובר: רן שאול

קשר מול יצרנים: ישראל לחמן

יועץ משפטי: עו"ד יניב גל