בעלי תפקידים

אירועים
« מרץ 2018 »
א' ב' ג' ד' ה' ו' ש'
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
מידע מקצועי ליועץ מידע מקצועי למעסיק מידע מקצועי למבוטח / עובד

יו"ר: אייל שלזינגר

גזבר: איתן לידור

מזכיר: אמנון ברזילאי

מנהלת אתר אינטרנט: כרמלה ויסברג

יו"ר ועדת בקורת: שחר לוי

יו"ר ועדת האתיקה: דן ארז

דובר: רן שאול

קשר מול יצרנים: ישראל לחמן

יועץ משפטי: עו"ד יניב גל