המסלקה הפנסיונית

אירועים
« מרץ 2018 »
א' ב' ג' ד' ה' ו' ש'
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
מידע מקצועי ליועץ מידע מקצועי למעסיק מידע מקצועי למבוטח / עובד

 המסלקה הפנסיונית היא מערכת המחשוב המנהלת את כל פעילות הפנסיה במדינה.

המסלקה תציג נתונים מלאים על חסכונות פנסיוניים לחוסכים ותאפשר ניוד חסכונות בין גופים שונים באמינות ובמהירות. המסלקה תייעל את תהליכי העבודה בחברות ביטוח ובקרנות פנסיה ותשדרג את הייעוץ הפנסיוני הניתן לחוסכים באמצעות מידע זמין שיועבר מחברות הביטוח וקרנות הפנסיה. 

מערכת הסליקה הפנסיונית הינה תשתית טכנולוגית להעברת מידע, ביצוע פעולות, והעברת כספים במוצרי ביטוחי החיים, הפנסיה והגמל.

את המסלקה מפעילה חברת סוויפטנס, בניהול שרון קורן ובבעלות נס טכנולוגיות, שזכתה במכרז שפרסם אגף שוק ההון, לתקופה של 10 שנים. ‏

 האוצר וחברת נס טכנולוגיות השיקו את השלב הראשון של המסלקה הפנסיונית, שכולל העברת מידע פנסיוני בין השחקנים "המקצוענים" - היועצים פנסיונים, סוכני הביטוח והגופים המוסדיים.

המסלקה יצרה מכנה טכנולוגי משותף, המאפשר מעבר מאובטח של מידע וכספים בין כל הגופים המנהלים מוצרי חיסכון, המפיצים השונים (סוכנים ויועצים), מעסיקים וחוסכים.

בסיס זה מאפשר איתור מידע, העברת מידע וביצוע פעולות בתחום החיסכון לפנסיה באופן מאובטח, מהיר וזול.

המסלקה תאפשר לעמיתי הגמל והפנסיה לקבל מידע מלא על הקרנות והקופות שבהן מופקד הכסף, מהי צבירת הכספים בכל קופה, כמה דמי ניהול משלם העמית  והאם המעסיק מעביר תשלומים בצורה סדירה מדי חודש בחודשו.

השירות ניתן בתשלום של 40 ₪  שישולם לסוכן או למנהל ההסדר,

בשלב השני, יולי 2014, החוסכים יורשו לקבל מידע אודות מוצרי פנסיה וגמל ישירות מהמערכת.

השלב השלישי כעבור חצי שנה נוספת מיולי 2014 , תתאפשר הפקדת הכספים הפנסיוניים על ידי הסוכנים באמצעות המסלקה.

השלב הרביעי  כעבור עוד כחצי שנה, כשנתיים מהיום, המסלקה אמורה להגיע לפעילות מלאה כשגם המעסיקים יוכלו להפקיד את תשלומי הפנסיה עבור עובדיהם. ‏

שריג מסר שההסכם עם סוויפטפנט, במכרז לתפעול המסלקה, קובע כי היא תפחית את תעריפי השאילתות ככל שיגבר השימוש במערכת. למסלקה הצטרפו כבד 97 גופים שמנהלים חסכונות פנסיוניות מתוך 107 הגופים הקיימים, ובזמן קצר יצטרפו אליה גם גופים קטנים.

שאלות ותשובות:

שאלה: מדוע צריך מסלקה פנסיונית?

תשובה:   כל חוסך יוכל לקבל מידע על החסכון הפנסיוני שלו בזמן קצר. כן יוכל כל חוסך לבצע עולות, כגון משיכה או העברת כספים בין הקופות בדרך פשוטה, זולה ואמינה.

שאלה: איזה מידע יקבל החוסך באמצעות המסלקה?

תשובה: כל מידע  שידוע לקרן הפנסיה, קופות הגמל, ביטוח מנהלים, קרנות השתלמות, ביטוחי ריסק ואובדן כושר עבודה.

שאלה: האם המידע מאובטח?

תושבה: כן, המסלקה פועלת באישור הרשות למידע, טכנולוגיה ומשפט.

שאלה: האם המידע על החסכונות הפנסיוניים נשמרים, כדי שלא יגיע לאנשים הלא נכונים??

תשובה: המסלקה אינה רשאית לשמור מידע. בתום 7 ימים המסלקה מוחקת את המידע. החוסך יוכל לקבל פירוט של בעלי הרישיון שחיפשו מידע עבורו.

שאלה: האם פרטי החסכונות יהיו גלויים לכולם?

תשובה: לא. בשלב ראשון פרטי החסכונות יהיו גלויים רק לסוכן או ליועץ ובשלב השני יוכל גם החוסך לצפות בפרטי החסכון הפנסיוני שלו.

שאלה: מה היא מערכת סליקה פנסיונית?

תשובה: תשתית טכנולוגית להנגשת מידע וביצוע פעולות במוצרי פנסיה וגמל.

שאלה: האם המסלקה הפנסיונית אחראית לחסכונות הפנסיוניים שלי או למידע שעובר באמצעותה?

תשובה : לא, המידע המועבר הוא באחריות חברות ביטוח, פנסיה וגמל. המסלקה משמשת מעין צינור להעברת מידע

שאלה: האם ניתן להעביר באמצעות המסלקה הפנסיונית כספים או לבצע פעולות בחסכונות הפנסיוניים שלי?

תשובה: ניתן יהיה לבצע פעולות באמצעות המסלקה החל מהשלב השני לפעילות המסלקה (בעוד כשנה מהיום). העברת כספים תתאפשר החל מהשלב השלישי, בעוד שנה וחצי.

שאלה: האם המסלקה הפנסיונית מחליפה את הצורך לפנות לחברות ביטוח, פנסיה וגמל שמנהלים את החסכונות הפנסיוניים שלי?

תשובה : החל מבעוד כשנה, המסלקה תאפשר לכל חוסך לפנות, בקלות וביעילות, לכל חברות הביטוח, הגמל והפנסיה לקבלת מידע ולביצוע פעולות בחיסכון פנסיוני באמצעות אתר האינטרנט. כמובן שניתן יהיה לפנות גם באופן ישיר לחברות ביטוח ובתי השקעות.

שאלה: האם המסלקה הפנסיונית מספקת המלצה מה כדאי לעשות עם החסכונות הפנסיוניים שלי?

תשובה: לא. כדי לקבל המלצה יש לגשת לסוכן ביטוח או יועץ פנסיוני שמתמחה בנושא.

שאלה: איך המסלקה תדע לזהות מי פנה לקבל מידע?

: כדי לשמור על סודיות מידע ופרטיות, נקבעו תהליכי אימות מחמירים של פונה באמצעות תקנות אבטחת מידע והוראות שאושרו גם על ידי משרד המשפטים. האימות מתבצע באחת משלוש אפשרויות: אימות פרטיי כרטיס האשראי.

להכנת הכתבה נעזרתי במידע המופיע באתרי האינטרנט

כרמלה ויסברג –c.l.u.  - יועצת פנסיוני

http://www.calcalist.co.il/money/articles/0,7340,L-3606349,00.html

http://www.swiftness.co.il/Pages/Services.aspx