חזון

אירועים
« מרץ 2018 »
א' ב' ג' ד' ה' ו' ש'
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
מידע מקצועי ליועץ מידע מקצועי למעסיק מידע מקצועי למבוטח / עובד

חזון לשכת היועצים הפנסיונים בישראל


- להוות גורם משמעותי ובר השפעה בתפישת הביטוח הפנסיוני בציבור הישראלי.

- לבדל הייעוץ הפנסיוני האובייקטיבי כהלכתו.

- לשמור על אינטרס הציבור לזכות בייעוץ פנסיוני אוביקטיבי ומקיף ללא תלות בגורם עיסקי ו/או מוצר ו/או עמלה המשולמת ממוצר ו/או ספק פנסיוני.

- להיות מופת ודוגמא בהתנהגות אישית, אתיקה מקצועית, יחסים של כבוד, סבלנות וסובלנות

- לפעול באווירה חיובית, ביושרה, באדיבות, בכבוד הדדי ובשקיפות מלאה.