מטרות הלשכה

אירועים
« מאי 2018 »
א' ב' ג' ד' ה' ו' ש'
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
מידע מקצועי ליועץ מידע מקצועי למעסיק מידע מקצועי למבוטח / עובד

מטרות הלשכה

1.    לרכז את כל היועצים הפנסיונים העצמאים תחת קורת גג אחת ולספק להם את כל הכלים הנחוצים להם למימוש ייעודם המקצועי
2.    להוות כלי משמעותי ובר השפעה בכל הקשור לחקיקה ובניית תכניות פנסיוניות חדשות בשוק הביטוח הפנסיוני
3.    להגביר המודעות לצורך בייעוץ פנסיוני אובייקטיבי
4.    ליזום ולפעול להגברת החינוך הפיננסי
5.    להקים קרן ייעודית למתן ייעוץ אובייקטיבי לאוכלוסיות נזקקות
6.    להגביר את הידע בתחום ולהשביח את ידיעות חברי הלשכה כל העת
7.    לסייע לציבור לקבל הגנה פנסיונית טובה יותר

מה עושה הלשכה עבורך?

1.    בעלת מעמד של לשכה יציגה ונציגיה בוועדה והמועצה המייעצת למפקח על הביטוח
2.    בעלת קשרים מקצועיים והדרכתיים למוסדות וגופים בישראל, חברות ביטוח, בתי השקעות וכד'
3.    מפעילה אתר אינטרנט מקצועי ועדכני
4.    הלשכה פעילה בפני וועדות הכנסת ובראש וועדת הכספים והוועדה לביקורת המדינה ומקיימת דו שיח עם המפקח על הביטוח בנושאים מרכזיים שבענף
5.    הלשכה פועלת לקידום דיון ותחיקה  בנושאים מרכזיים בתחומי הייעוץ הפנסיוני
6.    הלשכה מקיימת דיאלוג עם איגוד חברות הביטוח והתאחדות חברות הביטוח בנושאים משותפים קריטיים
7.    הלשכה מקדמת תחיקה ייחודית לענף
8.    הלשכה מקדמת יצירת מסגרת ארגונית ליועצים הפנסיוניים כחלק מהיערכות עתידית
9.     הלשכה שומרת על עקרונות האתיקה המקצועית וכללי התנהגות לחברי הלשכה ולטפח יחסי חברות וכבוד בין החברים.
10.    הלשכה מטפלת בכל הבעיות שנוגעות למקצוע יועץ פנסיוני, לעמוד בקשר הדוק עם רשויות
הלשכה קובעת קווים מנחים והמלצות מקצועיות, להניע את השלטונות לתיקון תקנות ונקיטת צעדים אחרים בשטחים מקצועיים הנדרשים במקצוע יועץ פנסיוני.