קרנות פנסיה - עדכון תקנון קרן הפנסיה

עדכון תקנון קרן הפנסיה - מקסימום כיסוי ביטוחי

הכתבה פורסמה באתר  מנורה מבטחים

בחודש ביולי 2013 ערכו מספר שינויים בתקנוני קרנות הפנסיה (באישור הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר). בין התיקונים שבוצעו ישנם שני תיקונים רלוונטים במיוחד עבור המעסיקים:

לפי הנחיה חד משמעית של משרד האוצר, קוצרה התקופה המרבית להחזקת עובד חדש בכיסוי מ-180 ימים ממועד תחילת עבודתו ל-60 ימים ממועד תחילת עבודתו. לפי משרד האוצר הנחיה זו בוצעה בכל קרנות הפנסיה.

בחירת מעסיק במסלול ביטוח שונה מהמסלול הכללי לברירת המחדל עבור עובדיו הותנתה בקבלת חוות דעת בנושא מבעל רשיון ובהצהרת המעסיק כי הוא נושא באחריות לבחירתו זו. גם כאן, הנחיית האוצר בוצעה בכל קרנות הפנסיה.

השינוי המרכזי שבוצע בתקנון יכנס לתוקפו בינואר 2014 יוגדל הכיסוי הביטוחי לשאירים במסלול הביטוח הכללי בכל אחת מקרנות הפנסיה, שהוא מסלול ברירת המחדל בקרן, והמסלול עתיר הביטוח ימוזג למסלול הביטוח הכללי.

לתשומת לבך – הכיסויים הביטוחיים בקרן הפנסיה ממומנים באמצעות גביית עלות הכיסוי הביטוחי מתוך חשבון העמית בקרן. כמובן ששיפור הכיסוי הביטוחי כרוך בתשלום עלות כיסוי מוגדלת. יחד עם זאת, ההוזלה בעלות הכיסוי הביטוחי לנכות (לפי הנחיות משרד האוצר) מביאה לכך שלמרות השיפור המשמעותי בכיסוי הביטוחי במסלול הביטוח הכללי, עבור חלק ניכר מן העמיתים (ובפרט נשים) השינוי מביא בסופו של דבר לפנסיה חזויה גדולה יותר מהפנסיה החזויה שהייתה להם עד כה.


http://www.newmivtachim.co.il/Mivtsite/mivt_es.nsf/%28$All%29/4B1F63919377D08EC2257BD9004654A1?OpenDocument&utm_source=activetrail&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_msep13