נוהל פקדון לעובדים זרים

אירועים
« אוקטובר 2017 »
א' ב' ג' ד' ה' ו' ש'
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
מידע מקצועי ליועץ מידע מקצועי למעסיק מידע מקצועי למבוטח / עובד

נוהל פיקדון לעובדים זרים המועסקים בענף הבניין, בטכנולוגיה ייחודית ובחברות סיעוד

באדיבות משה וקרט ושו"ת – משרד עו"ד

רשות האוכלוסין וההגירה פרסמה ביום  1.8.2016 הודעה בדבר נוהל פיקדון לעובדים זרים המועסקים בענף הבניין, בטכנולוגיה ייחודית ובחברות סיעוד, בעקבות פרסום תקנות עובדים זרים (פיקדון לעובדים זרים), התשע"ו- 2016