נוהל פקדון לעובדים זרים

אירועים
« מרץ 2018 »
א' ב' ג' ד' ה' ו' ש'
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
מידע מקצועי ליועץ מידע מקצועי למעסיק מידע מקצועי למבוטח / עובד

נוהל פיקדון לעובדים זרים המועסקים בענף הבניין, בטכנולוגיה ייחודית ובחברות סיעוד

באדיבות משה וקרט ושו"ת – משרד עו"ד

רשות האוכלוסין וההגירה פרסמה ביום  1.8.2016 הודעה בדבר נוהל פיקדון לעובדים זרים המועסקים בענף הבניין, בטכנולוגיה ייחודית ובחברות סיעוד, בעקבות פרסום תקנות עובדים זרים (פיקדון לעובדים זרים), התשע"ו- 2016