פוליסות משנת 2004

פוליסות משת  2004

בפוליסות  שהחלו בשנת 2004 קיימת הפרדה ברורה של חלקי הפרמיה למרכיב החיסכון, למרכיב הריסק ולמרכיב ההוצאות, כך שהמבוטח יכול לדעת בדיוק איזה חלק מהפרמיה הולך לכל אחד ממרכיבים אלו.
בפוליסות חדשות, תנאי הפוליסה מאפשרים למבוטח לשנות את החלטתו אם לקבל את החיסכון בתום תקופה בצורת קצבה או בסכום חד פעמי. שינויים בפוליסה אינם פוגעים בוותק או בקנסות משיכה.

דמי ניהול בפוליסות משנת 2004

דמי ניהול בפוליסות החדשות נחלקים לדמי ניהול מפרמיה ולדמי ניהול מחיסכון מצטבר. ישנם מספר מסלולים של דמי ניהול והם משתנים מחברה לחברה:


מסלול דמי ניהול קבוע - עד 11% דמי ניהול מפרמיה ו-עד 1% מהחיסכון המצטבר בשנה.

מסלול דמי ניהול יורד :  שיעור התחלתי של 13% מהפרמיה היורד במשך 12 שנה כאשר הממוצע הרב שנתי הוא של 11% מפרמיה. דמי הניהול מהחיסכון במסלול זה הם 1%.

 

כתבה - כרמלה ויסברג -c.l.uיועצת פנסיוני