קופות גמל שונות

קופת גמל אישית לפיצויים 

קופת גמל בה המעביד מפקיד כספים להבטחת זכויות עובדו לפיצויי פיטורין. הכספים בקופה רשומים על שם העובד.


קופת גמל מרכזית לפיצויים

קופת מרכזית לפיצויים היא קופה בבעלות המעסיק בלבד. המעסיקק צובר בקופה זו כספי פיצויים עבור עובדיו, על מנת להבטיח מקור מימון לכספי פיצויי פיטורין לעובדיו בעת הצורך.  לא היה צורך ברישום שם העובד, כי הקופה שימשה כפיצויים לכל העובדים של המעסיק. קופות אילו נסגרו להפקדות חדשות בשנת 2011, אולם המעסיקים יכולים להמשיך לנהל את כספי הפיצויים שבהן ולשלם מתוכן כספי פיצויים לעובדים שעבדו אצל המעסיק ביום סגירת הקופה.


קופת גמל למטרה אחרת

נועדה לתשלום דמי חגים, דמי הבראה וכדו'. ההפרשות לקופה מסוג זה מעוגנות בהסכמי עבודה קיבוציים. (לא מאושרות קופות גמל חדשות מסוג זה).


קופת גמל לחופשה


קופת גמל להשקעה

 

קופת גמל נזילה המשמשת לחיסכון לטווח הקצר, הבינוני והארוך, ומאפשרת מעבר בין מסלולי השקעה ובין חברות מבלי שהדבר ייחשב כאירוע מס. חוסכים בקופת גמל להשקעה המושכים את כספי החיסכון כקצבה בגיל פרישה יהנו מפטור במס.


כתבה:  כרמלה ויסברג -c.l.u - יועצת פנסיוני