קרן פנסיה ברירת מחדל - שאלות ותשובות

אירועים
« מאי 2018 »
א' ב' ג' ד' ה' ו' ש'
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
מידע מקצועי ליועץ מידע מקצועי למעסיק מידע מקצועי למבוטח / עובד

שאלות ותשובותקרן פנסיה ברירת מחדל


  1. מתי הרפורמה נכנסת לתוקף

v      הקרנות הזוכות יתחילו לקלוט עמיתים חדשים ותשלומים עבורם החל מחודש 11.2016 עד 30.10.2018, אזי ייערך מכרז חדש ע"י האוצר לקביעת קרנות ברירת מחדל חדשות. 

  1. 2.      מי יכול  להצטרף לקרן ברירת מחדל

v      כל עובד חדש שהגיע למקום עבודה ללא  הסדר פנסיוני קיים,, יצורף אוטומטית ע"י המעסיק לקרן ברירת מחדל, וייהנה מדמי הניהול שהקרן מציעה לעמיתיה


v      כל עובד שיחפוץ להצטרף לקרן ברירת מחדל, שמורה לו הזכות להצטרף גם אם המעסיק הציע לו קרן אחרת 

  1. 3.      מה דין המעסיק שאינו רוצה לצרף את עובדיו לקרן ברירת המחדל

v        המעסיק יצטרך לצאת למרכז בין כל הגופים המוסדיים, ולבחור את קרן הפנסיה המתאימה ביותר על בסיס פרמטרים אובייקטיביים בלבד ובדגש על דמי ניהול 

  1. 4.      מה גובה דמי הניהול שמציעות קרנות הפנסיה שזכו במכרז

מיטב דש –

v      מהפקדה חודשית – 1.31%

v      מצבירה – 0.01%

הלמן אלדובי –

v        מהפקדה חודשית – 1.49%

v      מצבירה – 0.001%

 5.      לכמה זמן מחויבות הקרנות הזוכות לדמי הניהול שנקבעו

v      ההתחייבות תימשך 10 שנים בעבור המצטרפים החדשים

v      בעוד שנתיים יערך ע"י האוצר מכרז חדש וייבחרו 2 קרנות חדשות. המכרז החוזר יגרום לכך שדמי הניהול יתעדכנו מעת לעת .

v      דמי הניהול שייקבעו במכרז שיתקיים בעוד שנתיים, לא ישפיעו על החוסכים שהצטרפו במרכז הראשון, והם ימשיכו לשלם את דמי הניהול שנקבעו במכרז זה, וזאת לתקופה של 10 שנים נוספות

 6.      מהם הפרמטרים לבחינת קרנות פנסיה

v      הפרמטר הראשון הוא דמי הניהול שהקרן גובה מכספי העמיתים

v      צריך לבחון את רמת השירות שמספק הקרן שנבחרה

v      צריך לבחון את התשואה שמשיגה הקרן לאורך ציר הזמן. יש להתייחס לעובדה שהקרנות החדשות הינן צעירות, הוקמו לפני שנים מועטות והסכומים שהם מנהלים מצומצמים . ניתנת להם כעת הזדמנות להשיג תשואות גבוהות ככל האפשר.

 7.      מי  מבטיח את הכספים של הקרנות החדשות

v      הקרנות מחזיקות בביטוחי  משנה שמטרתם להבטיח כי מצב תמותה גבוהה בלתי צפויה או תביעות רבות מן הממוצע לאובדן כושר עבודה לא ייפגע ביתר המבוטחים

v      אין סכנה של קריסת הקרנות הקטנות  בשל דמי הניהול הנמוכים שהם גובים, מאחר שיש עליהם פיקוח רגולטורי צמוד והם נהנות  גם מגב בתי השקעות גדולים