קרן פנסיה מקיפה

קרן פנסיה חדשה מקיפה

קרן פנסיה מקיפה חדשה הינה קרן תשואה, ועל פי התקנון , זכויות המבוטח הינן פונקציה של התשואה המושגת על החיסכון.

קרן הפנסיה מתנהלת עפ"י תקנון, הניתן לשינוי מעת לעת באופן חד צדדי ע"י הנהלת הקרן באישור הממונה על שוק ההון. למבוטחים אין זכות ערעור. ההצטרפות לקרן הפנסיה יכולה להתבצע במעמד שכיר ובמעמד עצמאי.


קרן הפנסיה המקיפה מעניקה כיסויים לשלושה מצבים:

1. פנסיית זקנה – במועד היציאה לגמלאות

טרם היציאה לגמלאות המבוטח יכול לבחור את מסלול הפנסיה שהוא רוצה. תקנון קרן  הפנסיה מאפשר בחירת  במסלול המבטיח מינימום של קצבאות , (בין 60 ל- 240 קצבאות), משמעות הדבר  שמי שיצא לגמלאות ונפטר מובטח לשאירים מינימום קצבאות.

עמית יכול לצאת לגמלאות החל מגיל 60 ובמקביל מתאפשרת דחיית הפרישה לגיל מבוגר יותר.

גובה הפנסיה מושפעת מתשואה ותוחלת חיים, כל שינוי באחד המשתנה הללו  יכול לפגוע בפנסיית הזקנה

2. פנסיית נכות - פנסיית המשולמת לעמית שאיבד את כושרו לעבוד בעבודתו (לפחות 25%) או בכל עבודה אחרת המתאימה להשכלתו, הכשרתו וניסיונו  המקצועי , לתקופה העולה על  90  יום.

קביעת הנכות נעשית בידי רופא הקרן או ועדה רפואית של הקרן.

ישנם מסלולים שונים ברכישת פנסיית נכות, המעניקים פיצוי הנע בין 30% משכר הקובע ל- 75%. 

בפנסיית נכות קיים מנגנון הקיזוז, ויש מצב שעמית המקבל פנסיה מגורם אחר, כגון תאונת דרכים או פעולות איבה, תיערך בדיקת הכנסה וייתכן מצב שתופחת הזכאות לפנסיית נכות מקרן הפנסיה.

3. פנסיית שאירים - קצבה המוענת לשאירים  למקרה מות העמית. בקרן פנסיה מוגדר בתקנון מיהו שאיר הזכאי לפנסיית שאירים. אין מצב זה דומה לפוליסות ביטוח, בהם אפשר להגדיר מוטבים, למעט כספי הפיצויים המשולמים לשאירים בלבד.

הגדרת השאירים אינה אחידה בכל קרנות הפנסיה, לכן חשוב לבדוק בתקנון מיהו השאיר בקרן שנבחרה.

מבוטח  שאינו נשוי – ניתנת לו אפשרות  לרכוש קרן פנסיה ללא ביטוח שאירים, לתקופה של 24 חודש, הניתנת להארכה בהודעה מראש של העמית.

לא ניתן לרכוש קרן פנסיה אלא בשילוב שלושת הכיסויים הנ"ל.

קרנות הפנסיה מציעות מגוון רחב של מסלולים, החל ממסלול מוטה שאירים או מסלול מוטה זקנה, על חשבון פנסיית השאירים.

כל עמית זכאי למסלול המתאים לו ביותר, ורשאי להתנייד בין המסלולים  בכל עת שיחפוץ.

       
יתרון גדול במיוחד שיש לקרן הפנסיה אל מול שאר אלטרנטיבות החיסכון הוא בכך שהיא מבטיחה ריבית שנתית  בגובה 4.86%  ברוטו על 30% מהחיסכון של המבוטח. יתרת 70% מהכספים מושקעים בשוק ההון. יתרון נוסף הוא שריבית זו צמודה למדד המחירים לצרכן. מסיבה זו, משרד האוצר מגביל את ההפקדה החודשית לקרן הפנסיה ל- 20.5% פעמיים השכר הממוצע במשק.

משיכת כספים מקרן פנסיה

קצבה מינימלית - אם הקצבה שהמבוטח זכאי לה נמוכה מ-5% מהשכר הממוצע במשק, ניתן לבחור בין הקצבה נמוכה לבין קבלת סכום הוני

היוון קצבה - ניתן למשוך חלק מהכספים שנצברו כסכום הוני, היוון קצבה, מקסימום 25% מהפנסיה למשך 5 שנים, , ואת היתרה לקבל כקצבה.


כתבה: כרמלה ויסברג c.l.u  - יועצת פנסיוני

l