סיום עבודה

מילון מונחים - סיום עבודה

סיום עבודה

מציין  סיום יחסי עובד מעביד ומזכה את העובד בכל זכויותיו.

טופס 161

הודעת הצמעסיק על פרישה מעבודה עם זכויות סוציאליות

טופס 161א 

הצהרת העובד על על עבודות נוספות במהלך העסקתו אצל המעסיק והנחיות העובד להמשך הקופה הפנסיונית.

טופס 161ב

הודעת שאירים על הפסקת עבודה עקב מות המבוטח / העמית

טופס 161ג -

בקשה לפריסת מס הכנסה

טופס 161ג-

חזרה מרצף מעבידים / רצף פיצויים / רצף קצבה- (טופס בקשה לחרטה מרצף )

הודעה מוקדמת

מגדירה  וקובעת מהן הזכויות והחובות של העובד והמעביד באשר לסיום יחסי עובד מעביד. שני הצדדים, המעביד והעובד נושאים בחובת מתן הודעה מוקדמת.  

ההודעה המוקדמת חייבת להיות בכתב.

אישור לעובד על תקופת העבודה

עפ"י החוק, המעסיק חייב לתת לעובד , עם סיום עבודתו, אשור בכתב בדבר תחילת וסיום יחסי עובד - מעסיק


נכתב ע"י כרמלה ויסברג -c.l.u - יועצת פנסיוני  

 


 
 
סה"כ: 1