פרישה

מילון מונחים - פרישה

חוק גיל פרישה 

נכנס לתוקף  ב- 1.7.2004 . במסגרת החוק עודכן גיל הפרישה בהתאם לתאריך הלידה.

גיל הפרישה בישראל – 62 לנשים  67 גברים

לקראת שנת 2017 תיבחן העלאת גיל הפרשיה לנשים לגיל  64

תכנון פרישה 

מיפוי פיננסי כולל של המשפחה, דהיינו, מיפוי כל מקורות ההכנסה מול הוצאות והתחייבויות נכון להיום  ונכון  לאחר הפרישה.

פנסיה 

 

גמלה המשולמת לפנסיונר / מבוטח / שאיר. הפנסיה משולמת משלושה  מקורות עיקריים: ביטוח לאומי / קרן פנסיה / קופת ביטוח

קיימים 3 סוגי פנסיה עיקריים:

פנסיית זקנה – המשולמת בעת הגעה לגיל פרישה

פנסיית נכות – המשולמת במקרה של נכות שאינה מאפשרת חזרה לעבודה

פנסיית שאירים – משולמת לאלמנה / אלמן ויתומים במקרה מות המבוטח

פנסיונר – אדם שהגיע לגיל פרישה

מבהוטח  בביטוח לאומי – כל אזרח מבוטח  בביטוח לאומי.

שאיר – אלמן / אלמנה / יתום

אנונה – תשלומים המשולמים בפרקי זמן קבוע למשך תקופה מוגדרת

סיכונים לאחר פרישה – תוחלת חיים ארוכה, אינפלציה, מצב רפואי סיכוני שוק ההון.

 


נכתב ע"י כרמלה ויסברג -c.l.u. - יועצת פנסיוני

 

 

 
 
סה"כ: 1