חוזר ייפוי כח

חוזר ייפוי כח לבעל רשיון
 
 
חוק הייעוץ הפנסיוני מסמיך בעלי רישיון לבצע פעולות מסוימות בעבור לקוח בכפוף לקבלת הסכמתו. בפרט, באפשרות בעל רישיון לבקש מגופים מוסדיים מידע אודות מוצרים פנסיוניים המנוהלים עבור לקוח, להעביר מידע אודות לקוח לגופים מוסדיים ולהעביר בקשות של לקוח לגופים מוסדיים לשם הצטרפות למוצר פנסיוני ולביצוע פעולות בו.
 
    כיום, קיימים נוסחים שונים של ייפויי כוח, השונים זה מזה בהיקף הדרישות הקבועות בהן ובמהותן. ריבוי נוסחים של ייפוי כוח מקשה על תקשורת סדירה ויעילה בין בעלי רישיון לביןג ופים מוסדיים.
 
חוזר זה קובע מבנה אחיד לטופס ייפוי כוח, באמצעותו יוכל לקוח לייפות את כוחו של בעל רישיון לקבל מידע אודות החיסכון הפנסיוני המנוהל עבורו בגוף מוסדי או להעביר בקשות בשמו במסגרת ייעוץ או שיווק פנסיוני, לרבות ייעוץ או שיווק פנסיוני מתמשך. החוזר הוא חלק מהסדרה כללית שמטרתה ייעול תהליכי עבודה, שיפור מהימנות מידע והסרת חסמים טכנולוגיים, כדי לקדם שוק תחרותי, משוכלל ומפותח.
 
 מטרת החוזר היא, בין השאר, להכין את הגופים הפועלים בענף הביטוח הפנסיוני, להעביר מידע ולבצע פעולות באמצעות טפסים ממוכנים ואחידים, ובכלל זה, באמצעות מערכת סליקה פנסיונית מרכזית