מידע למעסיק - חשיבות הייעוץ הפנסיוני למעסיק

המטרות וחשיבות הייעוץ הפנסיוני למעסיק

1.     חיסכון בעלויות המעסיק ע"י ניצול  נכון יותר של התקציב הפנסיוני.


2.      הגדלת צבירת החיסכון לעובד.


3.       שיפור הכיסוי הביטוחי בהסדרים השונים והתאמתו לצורך האישי של כל עובד, עפ"י  קריטריונים של   גילו, עיסוקו ומצבו המשפחתי.


4.       ניצול מירבי של הטבות המס בהפקדות ותכנון המיסוי לפרישה.


5.       המלצות לשיפור ההסדרים הפנסיוניים באירגון על פי החבות החוקית החלה על הארגון, עפ"י    תקנות מס הכנסה, שינויים רגולאטורים, וכן ותק וזכויות בהסדרים הקיימים.


6.       התאמת הסכמי העבודה והחבות החוקית החלה על המעסיק, למוצרים המוצעים עפ"י מדיניות החברה.


7.       עריכת מכרז לבחירת מנהל הסדר, אשר ייבחן על פי ניסיון, יכולת מקצועית, שירות, מיכון, שקיפות וזמינות השירות והנתונים, וכן התאמתו לאירגון ולאופיו.


8.       בקרה כספית שוטפת לקליטת וניתוב התשלומים המועברים ע"י העובד והמעסיק לקופות השונות.


9.       תצוגה שוטפת של נתוני ביטוח, תשלומים וצבירות, בשיטה מקוונת לעובד ולמעסיק.

 

שלבי העבודה בייעוץ לחברה

1.       מיפוי המצב הקיים לרבות תחקור, איסוף נתונים, ובין היתר, תקציב ההפקדות, הסכמים וחוזים קיימים,   התנהלות מול נותני השירות הקיימים, נוהלי עבודה ועוד.

2.       בדיקה מדגמית של פוליסות עובדים ממחלקות שונות, בגילאים ובעיסוק שונים, ובעלי שכר שונה. 

3.       זיהוי בעיות בתהליכי עבודה מול הסוכן והקופות השונות.

4.       בדיקת עלויות ביטוח למעסיק ולעובד.

5.       בדיקת רמת השירות ונגישות המידע.

6.       הגשת דו"ח מסכם המציג את המצב הקיים, הצעות לשינויים והשפעתם על האירגון והעובד.

7.       הצעה למדיניות פנסיונית עפ"י אופי האירגון, עיסוקו והרכב העובדים בו.

 

נכתב ע"י איציק בן ארויהwww.benaroya.co.il